Det som är bestämt ang kursen är följande:

Datum: 13-14/6,middag 13/6 och kurs 14/6

Tid: 08.30-15.00

Plats: Rigshospitalet Köpenhamn

Antal deltagare: 6 st

Kursledare: Jane Skjöth-Rasmussen

Anmälan ska skickas till: Jörgen Ahlmén på medac, j.ahlmen@medac.se tel: +46(0)70-610 16 26

Sista svarsdatum för anmälan: 19/4 2024

medac står för eventuell kostnad för resa och logi i anslutning till kursen.

SRS- Symposium holdes den 6. februar 2024 – fra 13.00 – 17.00 på Rigshospitalet.

SRS – Symposium
Topics
1. Stereotactic radiosurgery and fractionated radiation therapy
• Physical and biological differences
2. Patient value for:
• Metastasis
• Meningioma
• Acoustic neuroma
• AVM
• Functional
3. Is there a need for SRS in Denmark?

Speakers
• Ian Paddick: Chief Physicist, MSc.
• Stephie Combs: Prof. Dr.
• Bodo Lippitz: Prof. Dr.

Practical Information
Registration: Please register via email at lros0120@regionh.dk.
Date: February 6th
Time: 13:00-17:00
Address: Inge Lehmanns Vej 6 2100 København Ø,
Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi
Afsnit 6031, opg. 6, 3. sal.
Rigshospitalet
Neurocentret

Se link Endelig udgave Program SRS – symposium

 

Sæt kryds i kalenderen nu!

DNKS holder videnskabeligt forårsmøde og ordinær generalforsamling den 26. april 2024 i Charlottehaven i København. Invitationen til årsmødet udsendes snarest.

Bestyrelsen har besluttet fremadrettet at afholde forårsmødet og selskabets ordinære
generalforsamling i uge 17 så de to årlige videnskabelige møder er fordelt ligeligt på året
i henholdsvis uge 17 og 46. Dette begrundes også i at bestyrelsen ønsker de enkelte udvalg
engageret i selve planlægningen af de videnskabelige møder.