Det som är bestämt ang kursen är följande:

Datum: 13-14/6,middag 13/6 och kurs 14/6

Tid: 08.30-15.00

Plats: Rigshospitalet Köpenhamn

Antal deltagare: 6 st

Kursledare: Jane Skjöth-Rasmussen

Anmälan ska skickas till: Jörgen Ahlmén på medac, j.ahlmen@medac.se tel: +46(0)70-610 16 26

Sista svarsdatum för anmälan: 19/4 2024

medac står för eventuell kostnad för resa och logi i anslutning till kursen.