In Memoriam professor emeritus Flemming Gjerris 1.7.1936 – 27.3.2023


Flemming Gjerris var professor i neurokirurgi ved Københavns Universitet og overlæge ved neurokirurgisk afdeling Rigshospitalet frem til 2006. Flemming Gjerris blev dr.med. fra København Universitet i 1979. Hans indsats og betydning for udviklingen af det neurokirurgiske fag er tydeliggjort i hans store arbejde i faglige selskaber: præsident for Dansk Neurologisk Selskab, Academia Eurasiana Neurochirurgica samt European Association of Neurosurgical Societies og medstifter af Dansk Neurokirurgisk Selskab.  Han gjorde en stor og skattet indsats som formand for og underviser på EANS training course, og i samme forbindelse var han redaktør på flere danske og internationale lærebøger, hvor han også bidrog med sin store viden som forfatter af kapitler. Flemming Gjerris har været konsulent i Arbejdsskadestyrelsen, Bedømmelsesforeningen for Liv og i Patientforsikringen. Hans videnskabelige aktivitet, som omfatter næsten 300 artikler, var især rettet mod hydrocefalus og hjernetumorer hos børn.


Flemming og hustruen Anette Gjerris havde begge meget aktive karrierer indenfor hhv. neurokirurgi og psykiatri og formåede samtidig at skabe en kærlig og indholdsrig opvækst for Christine, Helene og Casper. Vore tanker går til de efterladte med en tak til en stor mand i dansk neurokirurgi. Æret være Flemmings minde!

Fremhævede kurser & arrangementer

 

SNS 2024

The 69th meeting of the Scandinavian Neurosurgical Society

3-5 Juni 2024

Aalborg Congress & Culture Center (AKKC)

Aalborg, Danmark

Flyer, Hjemmeside

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS) blev oprettet i 1988.
Frem til da var danske neurokirurger organiseret under Dansk Neurologisk Selskab (DNS).
DNKS har aktuelt 136 medlemmer, hvoraf 57 er speciallæger i neurokirurgi. De øvrige er neurologer, neurofysiologer, læger i neurokirurgiske

introduktionsstillinger og uddannelsesstillinger, samt firmamedlemmer.
Der er 4 neurokirurgiske afdelinger i Danmark i henholdsvis København, Odense, Aarhus og Aalborg.  Endvidere har Middelfart Sygehus, Glostrup Hospital og afdeling U på Rigshospitalet neurokirurgiske funktioner.

© Copyright - DNKS
X