SRS- Symposium holdes den 6. februar 2024 – fra 13.00 – 17.00 på Rigshospitalet.

SRS – Symposium
Topics
1. Stereotactic radiosurgery and fractionated radiation therapy
• Physical and biological differences
2. Patient value for:
• Metastasis
• Meningioma
• Acoustic neuroma
• AVM
• Functional
3. Is there a need for SRS in Denmark?

Speakers
• Ian Paddick: Chief Physicist, MSc.
• Stephie Combs: Prof. Dr.
• Bodo Lippitz: Prof. Dr.

Practical Information
Registration: Please register via email at lros0120@regionh.dk.
Date: February 6th
Time: 13:00-17:00
Address: Inge Lehmanns Vej 6 2100 København Ø,
Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi
Afsnit 6031, opg. 6, 3. sal.
Rigshospitalet
Neurocentret

Se link Endelig udgave Program SRS – symposium

 

Sæt kryds i kalenderen nu!

DNKS holder videnskabeligt forårsmøde og ordinær generalforsamling den 26. april 2024 i Charlottehaven i København. Invitationen til årsmødet udsendes snarest.

Bestyrelsen har besluttet fremadrettet at afholde forårsmødet og selskabets ordinære
generalforsamling i uge 17 så de to årlige videnskabelige møder er fordelt ligeligt på året
i henholdsvis uge 17 og 46. Dette begrundes også i at bestyrelsen ønsker de enkelte udvalg
engageret i selve planlægningen af de videnskabelige møder.

 

 

Opslag Lundbeckfondens neurokirurgiske skolarstipendier 2023

Ansøgningsfrist 31. maj og forventet svarfrist den 23. juni 2023

DNKS’ forskningsudvalg og bestyrelse er glade for, at Lundbeckfondens bestyrelse igen i år har bevilget 420.000,00 kr. til uddeling af 3 stipendier.

Krav til ansøgningen af Lundbeckfondens skolarstipendium til neurokirurgisk forskningsår

Forskningsprojektet skal være neurokirurgisk rettet og skal udspringe fra en neurokirurgisk afdeling. Relevante basale neurologiske og neurobiologiske problemstillinger, kan selvfølgelig komme i betragtning under forudsætning af neurokirurgisk tilhørsforhold. Stipendiet ansøges af den studerende med anbefaling fra projektets hovedvejleder. Hovedvejleder skal have en akademisk tilknytning til et af de 4 medicinske fakulteter i København, Odense, Aalborg eller Aarhus. Projektet gennemføres i et neurokirurgisk / neurologisk /neurobiologiske forskningsmiljø, hvor den medicinstuderende er tilknyttet. Bevillingen vil blive administreret af de til universitetshospitalerne hørende regnskabsafdelinger, aktuelt Aarhus Universitetshospital.

Ansøgningsprocedure/retningslinje 2023. Klik her

Ansøgningsskema 2023. Klik her

På vegne af Dansk Neurokirurgisk Selskabs forskningsudvalg
Sekretær
Linda Ædelsten Edslev
lie@dadl.dk
35448407

 

 

 

1. pris: Thor Löwe Buse, OUH

2. pris: Nicolai Larsen. OUH

3. pris: Tim Damgaard Nielsen, AUHw

Stort tillykke til jer alle tre!

Bedømmelseskomitteeen var Afd. læge lektor Tina Munch, Læge PhD Andrea Maier og stud.med. Kasper Aamiúnd Henriksen (vinder af 1. pris 2022)

Jakob Hakon Arngrim fra Neurokirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital, modtager i år Edward Busch’s Fødselsdagsfonds pris. En præmie på 10.000 kr til videnskabelig og uddennelsesmæssig formål, fortrinsvis til udenladsrejser i studieøjemed.

Stort tilykke!

DNKS videnskabelige forårsmøde og selskabets ordinære generalforsamling holdes  fredag den 10. marts 2023 fra kl. 09:00 – 17.00 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

Se udkast til program Titlen for mødet er:  “Beslutningstagning i neurokirurgi – plat eller krone?”.

Du bedes tilmelde dig mødet elektronisk. Brug venligst dette link for tilmelding.

Af hensyn til den praktiske planlægning bedes du tilmelde dig senest den 7. marts 2023.

Se Opslag/vejledning i forbindelse med foredragskonkurrencen. Deadline den 1. marts 2023.

Materiale til selskabets ordinære generalforsamling udsendes snarest.

Ved spørgsmål kontakt venligst selskabets Linda Edslev, lie@dadl.dk 35448407.

 

 

 

Svensk stillingsopslag:

Professor i neurokirurgi förenad med anställning som specialistutbildad läkare i neurokirurgi

Se stillingsopslag her 

Ansøgningsfrist den 15. juni 2021.