Hoveduddannelsen

Ansøgningsprocedure

Forudsætning for påbegyndelse af hoveduddannelsen i neurokirurgi er, at den uddannelsessøgende har et godkendt introduktionsforløb.
Der findes tre hoveduddannelsesstillinger pr år, en i hver region. Stillingerne bliver slået op en gang om året på lægejob.dk, oftest i efteråret, lav en profil for at holde dig opdateret. Ansættelsessamtalen finder sted kort tid efter ansøgningsfristen, her er alle uddannelsesansvarlige overlæger fra hver af de respektive neurokirurgiske afdelinger til stede, samt en repræsentant for YL, en YL repræsentant valgt af DNKS og en sagsbehandler.

Ansøgningen sendes elektronisk og de kræver følgende:

• Kopi af billedsiden af dit Pas
• Tilladelse til selvstændigt virke
• Autorisation
• Attestation for Tidsmæssigt gennemført uddannelse for både KBU og Intro
• Motiverende ansøgning
• CV
• Logbog for introstillingen
• Kursusbevis for obligatoriske og øvrige kurser
• Artikler/posters
• Dokumentation for forskning
• Dokumentation for øvrige aktiviteter
Det er vigtig at man i god tid har dokumenterne scannet og klar. Se i øvrigt en vejledning her

Uddannelsesprogram

Få information omkring dit uddannelsesprogram via linksene nedenfor

Generelle kurser

Generelle:
• SOL1
• SOL2
• SOL3
• Forskningstræning modul 1 og 2

Information samt tilmelding til de forskellige kurser kan findes på nedenstående links. Der er meget lang ventetid på SOL2 kurser, så tilmeld dig i god tid.

Specialespecifikke kurser

Nationale kurser

Rejse- og udlægsrefusion ved deltagelse af fremmedkurser kan ansøges ved fremsendelse af dette dokument til PKL Helga Angela Gulisano.

Klinisk beslutningsteori i neurokirurgi
Sted: Rigshsopitalet, Blegdamsvej – Nordfløjen afsnit 6031, opgang 6, 3. sal, mødelokale 2
Datoer: 7-9 november 2022
Varighed: 2 dage hver andet år over 4 år som uddannelsen varer.
Kursus på 2 dage hver andet år med en  med en opfølgningsdag – kurset skal tages i fase 1 af HU.
Tilmedling: Skriv til kursusleder Tina Nørgaard Munch – tina.noergaard.munch@regionh.dk

Socialneurologi
Sted: København
Varighed: 1 dag
Delkursusleder: Søren Worm Pedersen – E-mail: swp@fsumil.dk
Tilmelding: www.ynnn.dk  (A-kursus)

Kirurgisk færdighedskursus
Sted: Anatomisk Institut, Biomedicin, Vilhelm Meyers Vej 3
Varighed: 5 dage
Dato: 30/11 – 5/12, 2025
Delkursusleder: Gorm Von Oettingen
Program og deltagerliste 2023

Internationale kurser

Efter fordeling af Hoveduddannelsen bliver de nye hoveduddannelseslæger adspurgt om hvilken af de 2 nedenstående kursusrækker de vil deltage i. Svar ønskes med kort varsel, så det er en god idé at beslutte dig på forhånd, eller direkte efter modtagelse af hoveduddannelsen.

SNS

EANS

Sted: Norge – Beitostölen
Varighed: 5 dage hvert år over 4år – ofte i foråret
Rotation af emnerne:
– Neurotraumatology & Neurointensive care.
– General and Functional Neurosurgery
– Neurovascular Diseases and Degenerative Spinal Diseases
– Intracranial and Intraspinal Tumors

Sted: Varierende fra år til år
Varighed: 4 dage (efterårshold og forårshold)
Rotation af emnerne:
– Vascular Neurosurgery
– Tumour
– Head Injury/Functional
– Spine/Peripheral Nerves

Der er begrænsede pladser for danskere på EANS, derfor er der risiko for at man er nødt til at vente til der er plads på holdene, før man kan komme med.

For yderligere oplysninger kontakt hovedkursusleder:

Helga Angela Gulisano, MPG
Ledende overlæge
HKL og PKL neurokirurgi

Mail: heang@rn.dk

Forslag til læsning

Handbook of Neurosurgery – (Mark S. Greenberg)

Youmans Neurological Surgery – (H. Richard Winn MD)

Neurology and Neurosurgery illustrated –(Kenneth W. Lindsay PhD FRCS (Author), Ian Bone FRCP FACP (Author), Geraint Fuller MD FRCP (Author))

Klinisk neurologi og neurokirurgi – (Fl. Gjerris, Olaf B. Poulson, P. Soelberg Sørensen)