Det som är bestämt ang kursen är följande:

Datum: 13-14/6,middag 13/6 och kurs 14/6

Tid: 08.30-15.00

Plats: Rigshospitalet Köpenhamn

Antal deltagare: 6 st

Kursledare: Jane Skjöth-Rasmussen

Anmälan ska skickas till: Jörgen Ahlmén på medac, j.ahlmen@medac.se tel: +46(0)70-610 16 26

Sista svarsdatum för anmälan: 19/4 2024

medac står för eventuell kostnad för resa och logi i anslutning till kursen.

 

Sæt kryds i kalenderen nu!

DNKS holder videnskabeligt forårsmøde og ordinær generalforsamling den 26. april 2024 i Charlottehaven i København. Invitationen til årsmødet udsendes snarest.

Bestyrelsen har besluttet fremadrettet at afholde forårsmødet og selskabets ordinære
generalforsamling i uge 17 så de to årlige videnskabelige møder er fordelt ligeligt på året
i henholdsvis uge 17 og 46. Dette begrundes også i at bestyrelsen ønsker de enkelte udvalg
engageret i selve planlægningen af de videnskabelige møder.

 

 

DNKS videnskabelige forårsmøde og selskabets ordinære generalforsamling holdes  fredag den 10. marts 2023 fra kl. 09:00 – 17.00 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

Se udkast til program Titlen for mødet er:  “Beslutningstagning i neurokirurgi – plat eller krone?”.

Du bedes tilmelde dig mødet elektronisk. Brug venligst dette link for tilmelding.

Af hensyn til den praktiske planlægning bedes du tilmelde dig senest den 7. marts 2023.

Se Opslag/vejledning i forbindelse med foredragskonkurrencen. Deadline den 1. marts 2023.

Materiale til selskabets ordinære generalforsamling udsendes snarest.

Ved spørgsmål kontakt venligst selskabets Linda Edslev, lie@dadl.dk 35448407.