Udvalgsstruktur

  1. Alle udvalg nedsættes af bestyrelsen og er rådgivende for bestyrelsen. Dette indebærer, at beslutningskompetencen hviler i bestyrelsen, således at alle offentlige anbefalinger og politiske/strukturelle udmeldinger fra udvalgene skal være godkendt af bestyrelsen. Det står naturligvis udvalgsmedlemmerne frit for at udtale sig offentligt på egen vegne.
  2. Det er ønskeligt, at alle nationale neurokirurgiske afdelinger er repræsenteret i udvalgene.
  3. Med mindre andet er angivet, vælges/udpeges udvalgsmedlemmerne af de enkelte afdelinger. Der er ikke nogen valgperiode, og udvalgene konstituerer sig selv.
  4. Bestyrelsen skal løbende holdes orienteret om arbejdet i udvalgene, herunder modtage referater fra udvalgsmøder.
  5. Det er kun neurokirurgiske medlemmer der har stemmeret i udvalgene.

Udover de organisatoriske udvalg ønsker bestyrelsen en række faglige udvalg, som kan rådgive bestyrelsen.

Udvalgene