Sæt kryds i kalenderen nu!

DNKS holder videnskabeligt forårsmøde og ordinær generalforsamling den 26. april 2024 i Charlottehaven i København. Invitationen til årsmødet udsendes snarest.

Bestyrelsen har besluttet fremadrettet at afholde forårsmødet og selskabets ordinære
generalforsamling i uge 17 så de to årlige videnskabelige møder er fordelt ligeligt på året
i henholdsvis uge 17 og 46. Dette begrundes også i at bestyrelsen ønsker de enkelte udvalg
engageret i selve planlægningen af de videnskabelige møder.