Her er de glade vinder af DNKS´ foredragskonkurrence 2024, sammen med dommerne.
1. præmie gik til Sarah Hornshøj Pedersen
2. præmie gik til Nicholas Østergaard Olsen
3. præmie gik til Josephine Bjørn Budde

Tillykke til de glade vindere fra DNKS

Opslag Lundbeckfondens neurokirurgiske skolarstipendier 2024

Ansøgningsfrist er 6. juni, 2024, kl. 12:00

DNKS’ forskningsudvalg og bestyrelse er glade for, at Lundbeckfondens bestyrelse igen i år har bevilget 420.000,00 kr. til uddeling af 3 stipendier.

Krav til ansøgningen af Lundbeckfondens skolarstipendium til neurokirurgisk forskningsår

Forskningsprojektet skal være neurokirurgisk rettet og skal udspringe fra en neurokirurgisk afdeling. Relevante basale neurologiske og neurobiologiske problemstillinger, kan selvfølgelig komme i betragtning under forudsætning af neurokirurgisk tilhørsforhold. Stipendiet ansøges af den studerende med anbefaling fra projektets hovedvejleder. Hovedvejleder skal have en akademisk tilknytning til et af de 4 medicinske fakulteter i København, Odense, Aalborg eller Aarhus. Projektet gennemføres i et neurokirurgisk / neurologisk /neurobiologiske forskningsmiljø, hvor den medicinstuderende er tilknyttet. Bevillingen vil blive administreret af de til universitetshospitalerne hørende regnskabsafdelinger, aktuelt Aarhus Universitetshospital.

Ansøgningsprocedure/retningslinje 2024. Klik her

Ansøgningsskema 2024. Klik her

På vegne af Dansk Neurokirurgisk Selskabs forskningsudvalg
Sekretær
Linda Ædelsten Edslev
lie@dadl.dk
35448120
40301526