Indlæg

Opslag Lundbeckfondens neurokirurgiske skolarstipendier

Ansøgningsfrist 1. oktober 2022 og svarfrist den 11. november 2022.

DNKS’ forskningsudvalg og bestyrelse er glade for, at Lundbeckfondens bestyrelse igen i år har bevilget 420.000,00 kr. til uddeling af 3 stipendier.

Krav til ansøgningen af Lundbeckfondens skolarstipendium til neurokirurgisk forskningsår

Forskningsprojektet skal være neurokirurgisk rettet og skal udspringe fra en neurokirurgisk afdeling. Relevante basale neurologiske og neurobiologiske problemstillinger, kan selvfølgelig komme i betragtning under forudsætning af neurokirurgisk tilhørsforhold. Stipendiet ansøges af den studerende med anbefaling fra projektets hovedvejleder. Hovedvejleder skal have en akademisk tilknytning til et af de 4 medicinske fakulteter i København, Odense, Aalborg eller Aarhus. Projektet gennemføres i et neurokirurgisk / neurologisk /neurobiologiske forskningsmiljø, hvor den medicinstuderende er tilknyttet. Bevillingen vil blive administreret af de til universitetshospitalerne hørende regnskabsafdelinger, aktuelt Aarhus Universitetshospital.

Ansøgningsprocedure/retningslinje Klik her

Ansøgningsskema Klik her

På vegne af Dansk Neurokirurgisk Selskabs forskningsudvalg
Linda Edslev
lie@dadl.dk
35448407

 

 

 

Svensk stillingsopslag:

Professor i neurokirurgi förenad med anställning som specialistutbildad läkare i neurokirurgi

Se stillingsopslag her 

Ansøgningsfrist den 15. juni 2021.

 

Events

 

Hermed finder du programmet i forbindelse med DNKS’ videnskabelige efterårsmøde med titlen: ”Fremtiden for rygkirurgien i Danmark – hvordan skal de organiseres? What’s new?”

Mødet afholdes fredag den 11. november 2022 fra kl. 09:00 – 17.00.  I Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

Du bedes tilmelde dig til mødet via dette link

Af hensyn til den praktiske planlægning bedes du tilmelde dig senest den 7. november 2022.  Deltagelse er gratis for DNKS’ medlemmer.
Spørgsmål vedrørende mødet bedes du rette til selskabets sekretær Linda Edslev, lie@dadl.dk  eller på 35448407.