Opdateres

Udvalgsmedlemmer:

Professor, dr. med., formand
Jens Christian H. Sørensen,

Aarhus Universitetshospital.

Overlæge
Bo Bergholt

Aarhus Universitetshospital.

Professor, specialeansvarlig overlæge
Carsten Reidies Bjarkam
Aalborg Universitetshospital.

Ledende overlæge, MGP
HKL og PKL Neurokirurgi

Helga Angela Gulisano
Aalborg Universitetshospital

Overlæge
Lisette Willumsen
Rigshospitalet

Overlæge
Christian Bonde
Odense Universitetshospital.

Professor, overlæge, forskningsleder
Frantz Rom Poulsen

Odense Universitetshospital

 

 

 

 

 

Forskningsudvalget
Neuromodulationsudvalget
Hjernedødsudvalget
Hydrocefalusudvalget
Kode & DRG-udvalget
Neuroonkologisk
Neurovaskulært
Rygkirurgisk Udvalg
Neurotraumeudvalget
Uddannelsesudvalget