Vejledninger

PROFYLAKSE

Tobak- og alkoholintervention før operation: PDF
Venøs tromboseprofylakse: PDF

COLUMNA

Nationale kliniske retningslinjer for perkutan vertebroplastik til palliativ behandling af maligne sammenfald i ryggen link
Nationale kliniske retningslinjer for patienter med degenerative cervikale lidelser: PDF
Nationale kliniske retningslinjer for patienter med degenerative lumbale lidelser: PDF 
Lænderygundersøgelsen: PDF
Den kirurgiske behandling af diskusprolaps: PDF
Diagnostik og behandling af lændesmerter (DSAM, 2006): PDF
Lændesmerter: PDF
Behandling og forebyggelse af 'ondt i ryggen': PDF
Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna PDF 
Hvidbog om risikofaktorer knyttet til fysisk tungt arbejde PDF
Modic forandringer PDF

VASKULÆR

Subaraknoidalblødning og intrakranielle aneurismer: PDF
Nationale tværfaglige kliniske retningslinjer for patienter med subarachnoidal blødning (SAH) på aneurismebasis:PDF
National retningslinie for trombektomi/endovaskulær behandling ved akut
iskæmisk stroke:PDF

TUMOR

Retningslinjer for behandling af meningeomer 2017 PDF
DNKS' retningslinjer for behandling af hjernemetastaser 2015 PDF
National kliniske retningslinje for behandling af hjernemetastaser PDF 
National kliniske retningslinje for behandling af hjernemetastaser -
Quick Guide PDF
Kirurgisk behandling af intrakranielle gliomer: PDF
Neuroonkologi - Kræftplan 2: PDF
Von Hippel Lindaus sygdom: PDF
Retningslinjer for behandling af Meningeomer PDF
Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) 2009-årsrapport PDF
1. udgave af Nationale Sygeplejefaglige Retningslinjer for patienter med højgradsgliom PDF 

 

TRAUME

National behandlingsvejledning for børn med svært hovedtraume 2019 PDF
TBI flow chart BØRN 2019 PDF
National Pbt02-instruks oktober 2018 NTU.PDF
Pbt02-algoritme oktober 2018 NTU.PDF

Vejledning - Overvejelser vedrørende ophør af behanding ved kritiske
neurokirurgiske tilstande PDF
Nationale tværfaglige kliniske retningslinjer for patienter med hovedtraumer PDF
2017 algoritme for behanding af svært TBI hos voksne PDF
Behandling af alvorligt hovedtraume: Link
Nationale kliniske retningslinjer for behandling af Kronisk SubDuralt Hæmatom (KSDH) PDF


NEUROLOGI

Lumbalpunktur: PDF
Referenceprogram for epilepsi: PDF
Neurologiske sygdomme og kørekort: Vejledning på Retsinformation.dk Oftalmoskopi: LINK
Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter (Dansk Hovedpine Selskab): PDF

HYDROCEPHALUS

Referenceprogram for idiopatisk intrakraniel hypertension PDF

Shuntkatalog udarbejdet af Hydrocefalus teams PDF

Nationale tværfaglige kliniske retningslinjer for patienter med normaltryks hydrocefalus: PDF

ORGANDONATION

Hjernedødsundersøgelsen -  november 2021- skema og vejledning. PDF
Skema til dokumentation af samtykke til organdonation. Inkl vejledning.
PDF

Revideret vejledning. Behandling af organdonorer PDF
Flow chart PDF
Actioncard Donorterapi PDF

DCO's nationale guideline ses på Dansk Center for Organdonations hjemmeside:

Dansk Center for Organdonation LINK