11.05.2015

DNKS afholder videnskabeligt efterårsmøde: "Neurooncology – the new WHO classification” An update on the new WHO brain tumor classification


DNKS afholder videnskabeligt efterårsmøde med titlen:

"Neurooncology – the new WHO classification”
An update on the new WHO brain tumor classification

Se programmet for efterårsmødet

Fra kl. 15.00 - 16.00 afholdes Yngre Neurokirurgers fællesmøde med følgende punkter:

Elektronisk logbog og ny målbeskrivelse.

Planer og strategier for de specialespecifikke kurser.

Klik her for Tilmelding  Ved tilmelding skal du oplyse din titel og arbejdssted.
Deltagelse er gratis for DNKS' medlemmer

Ved spørgsmål kontakt DNKS' sekretær, Linda Edslev, 3544 8407