National delegeret til EANS Training Committee

 

Ansøgningsfrist til heang@rn.dk inden 30/9 2023

Én delegeret til EANS Training Committee (TC) skal nomineres af hvert EANS-medlemsselskab.

TC-delegerede nomineres for én 4-årig periode af hensyn til kontinuitet og smidigt samarbejde på den ene side og for fornyelse af ideer og mennesker på den anden side.

Vi anerkender, at dette nogle gange er udfordrende på grund af de forskellige rytmer i udskiftningen af ​​officerer i de forskellige nationale samfund, men vi beder om, at dette respekteres, hvis det er muligt.

Ud over den delegerede kan der være andre neurokirurger, der er udpeget af EANS-medlemssamfundet, der samarbejder med Uddannelsesudvalget og, efter invitation, fungerer som fakultetsmedlemmer på uddannelseskurserne baseret på deres subspeciale og faglige interesse.

Alle udgifter og løn for undervisning sker på samme vilkår som øvrige undervisere på udenlandske specialespecifikke kurser for hoveduddannelsen.

Specialespecifikke kurser i uddannelse af speciallæger – Sundhedsstyrelsen

TC-delegatens hovedansvar er som følger:

• Deltagelse på TC møderne, typisk afholdt under uddannelseskurserne og EANS-kongresserne.

• Assistere i den fortsatte udvikling og fornyelse af kurser – det være sig teoretiske og praktiske kurser – sammen med TC og udvalgte repræsentanter fra subspecialesektioner.

• At foreslå og få forbindelse med fremtrædende neurokirurger og lærere fra deres respektive nationale samfund, som kan blive bedt om at undervise på specifikke EANS-kurser.

• At deltage i udarbejdelse og afholdelse af de enkelte Uddannelseskurserne.

• At være tilgængelig for deres respektive nationale deltagere (trainees) og handle i deres interesse.

• At være tilstede på uddannelseskurset i hele 4 dage, når det er muligt.

• At formidle EANS-undervisningsaktiviteter til deres nationale neurokirurgiske selskab, til de nationale afdelingschefer og til de neurokirurgiske kandidater i deres land.

• Samle ansøgninger til de europæiske uddannelseskurser i neurokirurgi i løbet af året.

Der er åbent for ansøgninger mellem januar og slutningen af ​​september. Pladser på kurserne tildeles i oktober/november for det efterfølgende år.

• At indsende en rangeret liste over kandidater fra deres land til EANS-kontoret inden den givne frist den 30. september hvert år.

EANS opstiller ikke kriterier for rangeringen af ​​kandidaterne; det er op til hvert EANS medlemssamfund at fastsætte deres egne regler. Du opfordres dog til at identificere motiverede praktikanter med god klinisk og akademisk status.

• Besvarelse af forespørgsler fra kandidater/nye kandidater om de nationale rangordningskriterier og ansøgningsproces til de europæiske uddannelseskurser.

• Deltagelse i e-mail-diskussioner iværksat af formanden for uddannelsesudvalget.

• Kontakt til EANS-arrangementskoordinatoren, der er ansvarlig for at tilrettelægge de europæiske uddannelseskurser – besvare forespørgsler og løse eventuelle problemer med kursister (udeblivelser, ubetalte registreringsgebyrer, klager, ulykker på stedet…).

Eventuelle spørgsmål er velkomne til DNKS formand Helga A Gulisano heang@rn.dk  eller nuværende TC delegate Jane Skjøth-Rasmussen jane@skjoeth-rasmussen.dk

Udpegning af TC delegat vil ske efterfølgende via DNKS bestyrelse