Neurointensivmonitoringsudvalg

 

Læge, ph.d., Axel Forsse, formand
Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi
Rigshospitalet
2100 København Ø

Overlæge, ph.d., Troels Halfeld Nielsen
Neurokirurgisk afdeling
Odense Universitetshospital
5000 Odense C

Overlæge, ph.d., Stig Dyrskog
Neurointensiv afdeling
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C

Overlæge, professor, Frantz Rom Poulsen
Neurokirurgisk afdeling
Odense Universitetshospital
5000 Odense C

Overlæge, professor, Carsten Reidies Bjarkam
Neurokirurgisk Klinik
Aalborg Universitetshospital
9000 Aalborg

Læge, Frederik Mølgaard Nielsen
Neurokirurgisk Klinik
Aalborg Universitetshospital
9000 Aalborg

Overlæge, professor, Marianne Juhler
Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi
Rigshospitalet
2100 København Ø 

Læge, Tenna Bæk Capion
Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi
Rigshospitalet
2100 København Ø

Overlæge, Karsten Bülow
Neurointensiv afdeling
Odense Universitetshospital
5000 Odense C

Overlæge, professor, Kirsten Møller
Afdeling for Intensiv Behandling af Hjerne- og Nervesygdomme
Rigshospitalet
2100 København Ø

Læge, Markus Harboe Olsen
Afdeling for Intensiv Behandling af Hjerne- og Nervesygdomme
Rigshospitalet
2100 København Ø

Overlæge, Pernille Haure
Neurointensiv afdeling
Aalborg Universitetshospital
9000 Aalborg

Overlæge, professor, Tiit Illimar Mathiesen
Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi
Rigshospitalet
2100 København Ø

Afdelingslæge, ph.d., Anders Korshøj
Hjerne- og Rygkirurgisk afdeling
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C

Forskningsudvalget
Neuromodulationsudvalget
Neurointensivmonitoreringsudvalget
Hjernedødsudvalget
Hydrocefalusudvalget
Kode & DRG-udvalget
Neuroonkologisk
Neurovaskulært
Rygkirurgisk Udvalg
Neurotraumeudvalget
Uddannelsesudvalget