Hoveduddannelsesstilling:

Forudsætning for påbegyndelse af hoveduddannelsen i neurokirurgi er, at den uddannelsessøgende har et godkendt introduktionsforløb.
Der findes tre hoveduddannelsesstillinger pr år, en i hver region. Stillingerne bliver slået op en gang om året på lægejob.dk, oftest i efteråret, lav en profil for at holde dig opdateret. Ansættelsessamtalen finder sted kort tid efter ansøgningsfristen, her er alle uddannelsesansvarlige overlæger fra hver af de respekterede neurokirurgiske afdelinger til stede, samt en repræsentant for YL, en YL repræsentant valgt af DNKS og en sagsbehandler.

Ansøgningen sendes elektronisk og de kræver følgende:

• Kopi af billedsiden af dit Pas
• Tilladelse til selvstændigt virke
• Autorisation
• Attestation for Tidsmæssigt gennemført uddannelse for både KBU og Intro
• Motiverende ansøgning
• CV
• Logbog for introstillingen
• Kursusbevis for obligatoriske og øvrige kurser
• Artikler/posters
• Dokumentation for forskning
• Dokumentation for øvrige aktiviteter
Det er vigtig at man i god tid har dokumenterne scannet og klar. Se i øvrigt en vejledning her

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Neurokirurgi

Sundhedsstyrelsen har fået ny hjemmeside og derfor er der et nyt link til den fælles specialespecifikke kurser forside:
https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser

Bilag til målbeskrivelse Neurokirurgi - Kompetencekort for hoveduddannelse inkl faseinddeling og ØST-VEST fordeling 2017

Aalborg-Aarhus Hoveduddannelses-programmet se link

Kompetencekort

NK-intro-kompetencekortNK-HU-kompetencekortLogbog:Uddannelsesbog for hoveduddannelsen i NeurokirurgiUddannelsesbog for hoveduddannelsen i Neurokirurgi. Odense, Aalborg og Aarhus.

 

Uddannelsen i Neurokirurgi - Rigshospitalet - Glostrup.
Neurokirurgi.info

Obligatoriske kurser:

Generelle:
• SOL I
• SOL II
• SOL III
• Forskningstræning Modul 1 og 2
Se sundhedstyrrelsens hjemmeside for yderligere oplysninger idet tilmelding sker på de regionale råds hjemmeside for hvert af de ovenstående kurser. Der er meget lang ventetid på SOL 2 kurser, så tilmeld dig i god tid.

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

De regionale Råd for Lægers Generelle kurser

Oplysninger om kursus-rækken i 2021

Dissektionskursus. Kurset er i uge 49 (6.-10.dec)

 

tilmelding på mail til Tom Sehested på tom.sehested@aarhus.rm.dk

Kursets navn: Skandinavisk Beitostølen

Dato for kursus. Kurset er i uge 12 (22.-28. marts)

Sted: Norge

Delkursusleder: Jens Christian Sørensen Email: jenssore@rm.dk

Kursets navn: 310003 EANS

Dato for kursus: Oplyses snarest.

Sted: Europa

Delkursusleder: Jane Skjøth Rasmussen Email: jane@skjoeth-rasmussen.dk


Speciale specifikke:

• Klinisk beslutningsteori i neurokirurgi
  2 dage hver andet år over 4 år som uddannelsen varer.
  Kursus på 2 dage hver andet år med en  med en opfølgningsdag – kurset skal 
  tages i fase 1 af HU. Delkursusleder Tina Nørgaard Munch
  tina.noergaard.munch@regionh.dk 
• Socialneurologi
   Sted: Kbh
   Delkursusleder: Søren Worm Pedersen - E-mail: swp@fsumil.dk
   Tilmelding: www.Ynnn.dk  (A-kursus)
• Færdighedskursus
   Sted: Aarhus Universitetshospital
   Varighed: 5 dage, 1. år af hoveduddannelsen
   Delkursusleder: Gorm von Oettingen - E-mail: dr.gorm@aarhus.rm.dk

Kirurgisk færdighedskursus i neurokirurgi• SNS
   Sted: Norge – Beitostölen
   Varighed: 5 dage hvert år over 4år – ofte i foråret
   Rotation af emnerne:
   Neurotraumatology – Neurointensive care.
   General and Functional Neurosurgery
   Neurovascular Diseases and Degenerative Spinal Diseases
   Intracranial and Intraspinal Tumors
    Yderligere oplysninger
• EANS:
   Sted: Varierende fra år til år
   Varighed: 4 dage (efterårshold og forårshold)
   Rotation af emnerne:
   Vaskular Neurosurgery
   Tumour
   Head Injury/Functional
   Spine/Peripheral Nerves
   Yderligere oplysninger
Der er begrænsede pladser for danskere på EANS, derfor er der risiko for at man er nødt til at vente til der er plads på holdene, før man kan komme med. For yderligere oplysninger kontakt hovedkursusleder:

Helga Angela Gulisano, MPG
Ledende overlæge
HKL og PKL neurokirurgi

Mail: heang@rn.dk

Forslag til læsning:

Handbook of Neurosurgery – (Mark S. Greenberg)

Youmans Neurological Surgery – (H. Richard Winn MD)

Neurology and Neurosurgery illustrated –(Kenneth W. Lindsay PhD FRCS (Author), Ian Bone FRCP FACP (Author), Geraint Fuller MD FRCP (Author))

Klinisk neurologi og neurokirurgi – (Fl. Gjerris, Olaf B. Poulson, P. Soelberg Sørensen)