16.08.2013

Efteruddannelseskursus i Neuroonkologi


Dansk Neuroradiologisk Selskab arrangerer et efteruddannelseskursus i  neuroonkologi. Se program Tilmelding senest den 15.10.2013 til Lene Attermann