Neurovaskulært

Udvalgsmedlemmer:

Overlæge Peter Birkeland, formand.
Aalborg Universitetshospital
Neurokirurgisk Afdeling
9000 Aalborg

Overlæge John Hauerberg  (DAP styregruppemedlem)
Neurokirurgisk Klinik NK
H:S Rigshospitalet
2100 København Ø.

Afdelingslæge Sune Munthe (DAP styregruppemedlem)
Neurokirurgisk Klinik NK
Neurokirurgisk afdeling U
Odense Universitetshospital
5000 Odense C.

Ledende overlæge, MPG Helga Gulisano
HKL og PKL Neurokirurgi
Neurokirurgisk afdeling
Aalborg Universitetshospital
9000 Aalborg

Overlæge, Tine Stavngaard
Neuroradiologisk afdeling,
Region Hovedstaden
Rigshospitalet
2100 København Ø

Overlæge, Tina Obbekjær
Neurokirurgisk Afdeling NK
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C

 
Overlæge, Per Rochat
Neurokirurgisk Klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø


Overlæge, Svetlana Kunwald
Aalborg Universitetshospital
Neuroradiologisk afdeling
9000 Aalborg

Overlæge, Sanja Karabegovic
Neuroradiologisk afdeling
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus

Overlæge, Troels Halfeld Nielsen
Neurokirurgisk Klinik
Odense Universitetshospital
5000 Odense

Overlæge, Tom Sehested
Neurokirurgisk Afdeling NK
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C

 

Beretninger:
2014/2015

 

 

Udvalgene:

Forskningsudvalget
Neuromodulationsudvalget
Neurointensivmonitoreringsudvalget
Hjernedødsudvalget
Hydrocefalusudvalget
Kode & DRG-udvalget
Neuroonkologisk
Neurovaskulært
Rygkirurgisk Udvalg
Neurotraumeudvalget
Uddannelsesudvalget