Neuroonkologisk

Udvalgsmedlemmer

Overlæge, ph.d. Mette Schulz, formand
Neurokirurgisk afdeling U
Odense Universitetshospital
5000 Odense C.

Overlæge, professor Frantz Rom Poulsen
Neurokirurgisk afdeling U 
Odense Universitetshospital
5000 Odense C

Overlæge, Søren Cortnum
Neurokirurgisk afdeling, NK
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C

Overlæge, Mahmoud Albarazi
Neurokirurgisk afdeling, NK
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C

Overlæge p.hd. Jane Skjøth-Rasmussen
Neurokirurgisk Klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø

Overlæge p.hd. Kåre Schmidt Ettrup 
Neurokirurgisk Klinik
Aalborg Universitetshospital
9000 Aalborg

Overlæge Lars Poulsgaard
Neurokirurgisk Klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø

Overlæge P.hd., René Laursen
Neurokirurgisk Klinik
Aalborg Universitetshospital
9000 Aalborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beretninger & referater

Dansk Neuro Onkologisk Register
1212 Årsrapport

Beretninger:
Marts 2016
Marts 2014
Marts 2013

Marts 2011
Maj 2010
April 2008

 

 

 

Udvalgene:

Forskningsudvalget
Neuromodulationsudvalget
Neurointensivmonitoreringsudvalget
Hjernedødsudvalget
Hydrocefalusudvalget
Kode & DRG-udvalget
Neuroonkologisk
Neurovaskulært
Rygkirurgisk Udvalg
Neurotraumeudvalget
Uddannelsesudvalget