Kode & DRG-udvalget

 

Afdelingslæge, klinisk lektor Tina Nørgaard Munch, formand
Neurokirurgisk Klinik NK
H:S Rigshospitalet
2100 København Ø

Overlæge, ph.d. René Laursen
Neurokirurgisk afdeling
Aalborg Universitetshospital
9100 Aalborg

Overlæge Mahmoud Albarazi
Regionshospitaler
Hjerne- og Rygkirurgil
8000 Aarhus C

Afdelingslæge Sune Munthe 
Neurokirurgisk afdeling, NK
Neurokirurgisk afdeling U
Odense Universitetshospital 
5000 Odense C 

 

 


 

 

Udvalgene:

Forskningsudvalget
Neuromodulationsudvalget
Neurointensivmonitoreringsudvalget
Hjernedødsudvalget
Hydrocefalusudvalget
Kode & DRG-udvalget
Neuroonkologisk
Neurovaskulært
Rygkirurgisk Udvalg
Neurotraumeudvalget
Uddannelsesudvalget