Kode & DRG-udvalget

Udvalgsmedlemmer

Overlæge Jesper Lundberg
Videncenter for Rygsygdomme
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup

Overlæge Lars Bøgeskov
Neurokirurgisk Klinik NK
H:S Rigshospitalet
2100 København Ø

Overlæge Morten Søe
Neurokirurgisk afdeling U
Odense Universitetshospital
5000 Odense C

Overlæge, ph.d. René Laursen
Neurokirurgisk afdeling
Aalborg Universitetshospital
9100 Aalborg

Professor, dr. med. Jens Christian Sørensen
Neurokirurgisk afdeling, NK
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C

Afdelingslæge Tina Munk
Neurokirurgisk afdeling
Rigshospitalet
2100 København Ø

 


 

 

Udvalgene:

Forskningsudvalget
Hjernedødsudvalget
Hydrocefalusudvalget
Kode & DRG-udvalget
Neuroonkologisk
Neurovaskulært
Rygkirurgisk Udvalg
Neurotraumeudvalget
Uddannelsesudvalget