Introduktionsstilling:

Når man får sin introstillings skal man sørge for følgende:

1.Udskrive logbog og målbeskrivelse dette skal senere bruges til at søge hoveduddannelse 

2.Tilmelde sig de obligatoriske kurser og evt. også de valgfrie kurser

3.Sikre sig at man har en vejleder og får udfyldt de rigtige papirer

Forslag til læsning:

Neurology and Neurosurgery illustrated –(Kenneth W. Lindsay PhD FRCS (Author)

Ian Bone FRCP FACP (Author)

Geraint Fuller MD FRCP (Author)

Klinisk neurologi og neurokirurgi – (Fl. Gjerris, Olaf B. Poulson, P. Soelberg Sørensen)

Handbook of Neurosurgery – (Mark S. Greenberg)

Der findes målbeskrivelse og logbog og for hver af afdelingerne findes uddannelsesprogram.

For yderligere oplysninger kontakt hovedkursusleder:

Helga Angela Gulisano, MPG
Ledende overlæge
HKL og PKL neurokirurgi

Mail: heang@rn.dk

Målbeskrivelse februar 2017

Logbog

Kompetencekort NK-intro.


Obligatoriske Kurser:

I introduktionsuddannelsen indgår obligatoriske generelle kurser. Kurserne udbydes af de regionale videreuddannelsesråd og omfatter:

• Vejledning/ pædagogik kursus
   To dages kursus i Vejledning og pædagogik med fokus på vejledning i klinikken
   Tilmelding til de generelle kurser vil fremgå af de 3 regionale råd for videruddannelse

Herudover findes følgende valgfrie kurser:

EDHEB
   Et todages kursus, som omfatter kommunikation med pårørende i forbindelse med hjernedød og organdonation.
   Yderlige oplysnigner her

”Hands-on” Borekursus
    Medtronic sponsoreret kursus i Schweiz  af to dages varighed
    Yderliger oplysninger her

Ved introstillingens start får man ved den uddannelsesansvarlige overlæge tildelt en vejleder. Det er introlægen og vejlederens fællesansvar at gennemføre introsamtale indenfor 14 dage og lave en individuel uddannelsesplan. 

Derudover er det den uddannelsessøgende læges ansvar at opnå kompetencerne i logbogen, udfyldt denne og få de nødvendige underskrifter.

Der er i Danmark 4 neurokirurgiske afdelinger, som er placeret på universitetshospitalerne i Ålborg, Århus, Odense og København. 

Hver afdeling har 2 introstillinger om året, men det kan variere fra år til år. Ansættelse introduktionsstilling på neurokirurgisk afdeling har en varighed på et år og i region hovedstaden indbefatter dette 6 mdr. på rigshospitalets neurokirurgiske klinik og 6 mdr. i center for rygsygdomme i Glostrup. 

I introduktionsuddannelsen erhverves kompetencer på et basalt niveau indenfor de syv lægeroller, hvorved der opnås et bredt og grundlæggende kendskab til neurokirurgien.

Hvorvidt den uddannelsessøgende er egnet til specialet neurokirurgi baseres på, om målene for introduktionsforløbet alle er opfyldt og godkendt senest ved introduktionsforløbets afslutning.

Det kræver et godkendt introduktionsforløb for at kunne søge en hoveduddannelse i neurokirurgi.