DNKS Videnskabelige møder/årsmøder

 

DNKS afholder videnskabeligt forårsmøde med titlen: "Neurotraumatologi" - en opdatering på guidelines og den seneste forskning.

Mødet afsluttes med selskabets ordinære generalforsamling. Dagsordenen opdateres snarest.

Se årsmødeprogrammet & opslag/abstractsvejledning i forbindelse med foredrags-konkurrencen. Bemærk der er deadline den 13. februar 2018 kl. 08.00

Tilmeld dig her

Du bedes venligst udfylde felterne i tilmeldingsportalen med hensyn til titel og arbejdssted - da oplysningerne bruges i forhold til udformningen af revers-skiltene.

Deltagelse er gratis for DNKS' medlemmer.

Ved spørgsmål kontakt selskabets sekretær Linda Edslev 3544 8407

 

____________________________________________________________________

DNKS holder videnskabeligt efterårsmøde. Emnet til mødet er "Neuroonkologi -
new treatment modalities”. Mødet afholdes i Charlottehaven i København.

Se program og præsentation af Dr.Sinan Barazi.

Tilmelding - ved tilmelding- bedes du udfylde felterne i tilmeldingsportalen med hensyn til titel og arbejdssted. Sidste frist for tilmelding er den 3. november 2017.

Adgangskoden er den samme, som du benytter ved adgang til læger.dk

Deltagelse er gratis for DNKS' medlemmer.

Ved spørgsmål eller andet kontakt venligst selskabets sekretær Linda Edslev
3544 8407

 

 

DNKS afholder videnskabeligt forårsmøde den 9. marts 2018. Mødet afsluttes med selskabets ordinære generalforsamling. Yderligere oplysninger følger senere

DNKS afholder videnskabeligt forårsmøde med titlen: "”Aneurisme behandling – State of the art”, med fokus på epidemiologi, udredning og behandlingsindikation for bl.a. rumperede aneurisme.

Mødet afsluttes med selskabets ordinære generalforsamling. Se dagsordenen

Se udkast til program  og præsentation af Gabriel Rinkel

DNKS afholder videnskabeligt efterårsmøde med titlen:

"Neurooncology - the new WHO classification"
An update on the new WHO brain tumor classification

Se programmet for efterårsmødet

Fra kl. 15.00 - 16.00 afholdes Yngre Neurokirurgers fællesmøde med følgende punkter:

Elektronisk logbog og ny målbeskrivelse.
Planer og strategier for de specialespecifikke kurser.

Klik her for Tilmelding  Ved tilmelding skal du oplyse din titel og arbejdssted.
Deltagelse er gratis for DNKS' medlemmer

Ved spørgsmål kontakt DNKS' sekretær, Linda Edslev, 3544 8407

______________________________________________________________________

 

 

 

 

DNKS afholder videnskabeligt møde med titlen:

"Neurooncology - the new WHO classification"
Mødet holdes fredag den 11. november 2016 i Charlottehaven tæt på Nordhavn Station.  København/Ørestaden.

Udkast til program er opdateret på DNKS' hjemmeside www.dnks.dk under menuen "Møder og kurser"  

 ______________________________________________________________

DNKS afholder videnskabeligt forårsmøde med titlen:"Funktionel Neurokirurgi" Mødet afsluttes med selskabets ordinære generalforsamling fra kl. 15:30 - 17.30.
Se indkaldelsen/dagsordenen

Se programmet for forårsmødet.

Se vejledning/abstractsformat i forbindelse med foredragskonkurrencen. Indsendelsesfristen er fastsat den 22. februar 2016

Klik her for tilmelding. Ved tilmelding skal du oplyse din titel og arbejdssted. 

Ved spørgsmål kontakt Linda Edslev 3544 8407


DNKS afholder videnskabeligt efterårsmøde med titlen:
"Intraoperativ visualisering & funktionel mapping"

Mødet holdes fredag den 11. november 2015 i Ørestaden

Se program

Fra kl. 15.30 - 17.30 afholdes Yngre Neurokirurgers fællesmøde. 
Se programmet for yderligere oplysninger

Tilmelding klik her  - tilmeldingsfristen er fastsat til den 2. november 2015

Se Winghouse placering

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

DNKS afholder videnskabeligt forårsmøde med titlen:" "Neurosurgery of the spine & spinal cord". Mødet afsluttes med selskabets ordinære generalforsamling.

Se program og opslag vedrørende foredragskonkurrencen.

Tilmelding - husk titel og arbejdssted - tak.

Ved spørgsmål kontakt Linda Edslev 3544 8407

 

 

 DNKS afholder videnskabeligt efterårsmøde med titlen
"Blødningsapoplexi"
SAH - Endovaskulære procedurer og kirurgisk teknik
Behandling af ICH - STITCH II
Neuromonitorering af SAH og ICH.
Se program

Fra kl. 15.30 - 17.30 afholdes Yngre Neurokirurgers fællesmøde.
Se programmet for efterårsmødet.

Tilmelding klik her husk at påføre titel og arbejdsplads.

Se Winghouse placering

 

 

Dansk Neurokirurgisk Selskab

 

 

DNKS afholder videnskabeligt forårsmøde med titlen: "Neurotraumatologi" - en opdatering på guidelines og den seneste forskning.

Mødet afsluttes med selskabets ordinære generalforsamling, som holdes i tidsrummet fra kl. 15.30 - 17.00.  Se dagsordenen

Se årsmødeprogrammet & opslag/abstractsvejledning i forbindelse med foredrags-konkurrencen. Bemærk der er deadline den 13. februar 2018 kl. 08.00

Tilmeld dig her

Du bedes venligst udfylde felterne i tilmeldingsportalen med hensyn til titel og arbejdssted - da oplysningerne bruges i forhold til udformningen af revers-skiltene.

Deltagelse er gratis for DNKS' medlemmer.

Ved spørgsmål kontakt selskabets sekretær Linda Edslev 3544 8407

_____________________________________________________________________

DNKS holder videnskabeligt efterårsmøde. Emnet til mødet er "Neuroonkologi -
new treatment modalities”
.Mødet afholdes i Charlottehaven i København.

Se program

Tilmelding ved tilmelding- bedes du udfylde felterne i tilmeldingsportalen med hensyn til du titel og arbejdssted. Sidste frist for tilmelding er den 3. november 2017

Deltagelse er gratis for DNKS' medlemmer.

Ved spørgsmål eller andet kontakt venligst selskabets sekretær Linda Edslev
3544 8407

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DNKS afholder videnskabeligt forårsmøde og generalforsamling.

Mødet afholdes den 28. marts 2014 kl. 9:00 - 15:30 i

Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

(meget tæt på Nordhavn Station)

"State of the art in Neuroendoscopy & State of the art in Hydrocephalus”.

 

Program

09:00 – 10:00

Kaffe og udstilling

 

10:00 – 10:10

Indledning v/ klinisk professor Jens Chr. H. Sørensen,neurokirurgisk afdeling, Aarhus og formand for DNKS

 

10:10 – 11:00 Inviterede foredrag – “State of the art in Neuroendoscopy”

10:10 – 10:40

Endoscopic surgery for supratentorial tumors v/ professor Henry Schroeder Greifswald

 

10:40 – 11:00

Mikroskop eller endoskop? Sammenligning af to kirurgiske teknikker ved hypofyseoperationer udført af erfarne hypofysekirurger v/ Nagulabaskaran Ketharanathan, Frederikke Rosendal, Helga Gulisano, Jesper Jørgensen, Per Bjerre og Susan Dyve

 

11:00 – 11:30
Pause, kaffe og udstilling

 

11:30 – 12:10 Inviterede foredrag – “State of the art in Hydrocephalus”

 

11.30 – 11:50
Endoskopisk behandling af Hydrocephalus. v/ Helga Gulisano

 

11:50 – 12.10
Neuroendoskopi i historisk perspektiv. v/ Marianne Juhler

 

12:15 – 13:30
Frokost og udstilling

 

13:30 – 15:00

DNKS’ foredragskonkurrence

 

15:00 – 15:30

Kaffe og udstilling

 

15:30 – 17:30

DNKS’ordinære generalforsamling

 

 

 

 

 

Årsmøde i Dansk Neurokirurgisk Selskab afholdes fredag den 8. marts 2013.
DSB Kursuscenter Østerport, Folke Bernadottes Alle 7, 2100 København Ø
Vejbeskrivelse til DSB Kursuscenter

HOVEDTRAUME

Patofysiologi, nye visitationsretningslinjer, forebyggelse, kronisk subduralt hæmatom og retningslinjer for ophør af behandling, herunder prognose ved svære hovedtraumer.

Tilmeldingsblanket
Tlmelding

Program:

08.45 – 09.45 Kaffe og udstilling

09.45 – 09.50
Indledning v/ klinisk professor Jens Chr. H. Sørensen, neurokirurgisk afdeling, Aarhus og formand for DNKS.

09.50 – 11.00 DNKS’ ”foredragskonkurrence”.

11.00 – 11.30 Pause, kaffe og udstilling.

11.30 – 12.00 Overlæge Peter Reinstrup, Lund. Cerebral perfusion.

12.00 – 12.15
Professor Bertil Romner, Rigshospitalet. Serum-S100B ved hovedtraumer hos voksne.

12.15 – 12.30
1. reservelæge Ramona Åstrand, Rigshospitalet. Serum-S100B ved hovedtraumer hos børn.

12.30 – 13.30 Frokost og udstilling

13.30 – 14.00
Dr. Johan Undén, Malmø. Nye retningslinjer for visitation af lette hovedtraumer hos voksne udarbejdet af Skandinavisk Neurotraume Komite

14.00 – 14.15
1. reservelæge Ramona Åstrand, Rigshospitalet. Retningslinjer for visitation af lette hovedtraumer hos børn Dansk Neurokirurgisk Selskab 4. februar 2013

14.15 – 14.30
PhD-studerende Rune Rasmussen, Rigshospitalet. Cykelhjelm af og traumatisk hjerneskade. Hvor stor er effekten?

14.30 – 14.45
Overlæge Kaare Fugleholm, Rigshospitalet. Kronisk subduralt hæmatom. Orientering om et kommende dansk multicenterprojekt.

14.45 – 15.15
Neurotraumeudvalget, DNKS. Vejledning. Overvejelser vedrørende iværksættelse og ophør af behandling ved kritiske neurokirurgiske tilstande. Orientering om multicenterprojekt.

15.15 – 15.30 Kaffe og udstilling.

15.30 – 17.30 Generalforsamling.